Search
Close this search box.

Cizinci byli neoprávněně zaměstnáni, padělali doklady

Policisté z Odboru cizinecké policie Karlovarského kraje na základě vyhodnocení poznatků z oblasti kontroly pobytu cizinců, nelegální migrace a neoprávněného zaměstnávání provedli 19. ledna 2018 v rámci územní působnosti Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje bezpečnostní policejní akci. Ta byla zaměřena zejména na vyhledání neoprávněně pracujících cizinců.

Policisté se zaměřili na kontrolu cizinců na pracovišti jedné z firem na Chebsku. Během policejní akce specialista na doklady posoudil, že celkem 10 cizinců má padělané osobní doklady. Příslušníci jiné cizí země, která není součástí Evropské unie, se prokazovali doklady Rumunské republiky, které byly opatřeny jejich skutečnou fotografií i osobními údaji. Cizinci se prokazovali takovým dokladem z toho důvodu, že při žádosti o zaměstnání je čeká podstatně zjednodušené řízení oproti tomu, když by v České republice chtěli pracovat jako občané jiného státu než státu Evropské unie.

Vzhledem k tomu, že cizinci spoléhali na to, že jsou zaměstnáni jako občané Rumunské republiky, přičemž se prokazovali padělaným dokladem totožnosti této země, neměli povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, modrou kartu ani doklady prokazující existenci pracovněprávního vztahu, bylo s cizinci zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států EU. Policisté vydali všem cizincům rozhodnutí o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie v různé době v rozmezí 6 až 12 měsíců.

Všech deset cizinců bylo policisty nejdříve zajištěno, následně po souhlasu Okresního státního zastupitelství v Chebu zadrženo a bylo jim sděleno podezření ze spáchání přečinu Padělání a pozměnění veřejné listiny, za což jim hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři léta.

Cizinci jsou v současnosti umístěni v policejních celách a v nejbližší době budou předány soudu, který bude rozhodovat o jejich trestní odpovědnosti.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient