Čistírna odpadních vod v Unhošti se dočkala svojí rekonstrukce

Měsíc září byl ve znamení zahájení dlouho očekávané rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) v Unhošti. V současné době došlo k předání staveniště jejímu zhotoviteli VHS Brno, a.s., který uspěl ve výběrovém řízení. Předpokládaný termín dokončení výstavby se plánuje na počátek roku 2020.

COV

„K rekonstrukci ČOV město Unhošť bylo nuceno přistoupit ze dvou důvodů, a to z důvodu nevyhovující technologie čištění odpadních vod a nárůstu obyvatel města a průmyslových producentů,“ uvedla Ing. Iveta Koulová. „Rekonstrukce bude probíhat za provozu stávající ČOV. To s sebou nutně přináší omezení účinnosti čištění odpadních vod a omezení množství čištěných odpadních vod. Podařilo se však najít takový postup, který umožní čistit téměř veškeré množství odpadních vod v bezdeštném období,“ vysvětlila Iveta Koulová.

Je vydáno rozhodnutí k vypouštění odpadních vod, které zohledňuje omezené možnosti čištění odpadních vod po dobu rekonstrukce. Po dobu výstavby bude probíhat nejen zvýšená kontrola kvality vypouštěné vody na odtoku, ale i povrchového toku.

„I přes všechna opatření, která zajistí provozovatel a vlastník čistírny po dobu intenzifikace, se může projevit změna v kvalitě vody v Černém potoce, a to zejména po deštích, v případě minimálních průtoků v toku v období zhoršené nitrifikace na ČOV, kdy může dojít ke zvýšeným koncentracím amoniakálního dusíku v toku,“ řekl Bc. Vladimír Dragoun za provozovatele čistírny. „Z tohoto důvodu je nutné, aby všichni, kteří hospodaří na majetku zásobovaném vodou z Černého potoka, provedli taková preventivní opatření po dobu rekonstrukce čistírny, aby nedošlo v blízké budoucnosti ke škodám na zdraví či majetku,“ vysvětlil Vladimír Dragoun.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.