Chrudimští strážníci se včera opravdu nenudili

(Aktualizováno před )

Po půl jedenácté obdržela městská policie informaci, že před vlakovým nádražím v ulici Čs. armády se nachází opilá žena, jež hlídá malé dítě a křičí na ně. Na uvedeném místě strážníci zastihli partnerskou dvojici s dítětem a s jejich kamarádem, jenž se podle sdělení matky o dítě v uvedenou dobu staral. Provedenou orientační dechovou zkouškou hlídka zjistila, že oba rodiče jsou pod vlivem alkoholu. Přítomnému kamarádovi byla naměřena nulová hodnota alkoholu v dechu, proto bylo dítě prozatím ponecháno v jeho péči, a to se souhlasem jeho i přítomných rodičů.

O několik minut později byli strážníci přivoláni do Čáslavské ulice, kde měl automobil konkrétní tovární značky parkovat přímo u vodorovného dopravního značení žluté barvy. Hlídka při příjezdu na uvedeném místě žádné takto zaparkované vozidlo nezaregistrovala.

Krátce po půl dvanácté bylo na linku 156 oznámeno, že nedaleko mateřské školky v ulici Na Valech probíhá vzájemné fyzické napadání mezi třemi neznámými muži. Hlídka oznámení prověřila, avšak na uvedeném místě ani v okolí se tyto osoby nenacházely.

Deset minut po poledni vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení do Jabloňové ulice, kde neznámý muž kontaktoval obyvatele bytového domu s tím, že je distributorem energetické společnosti a žádal předložení písemného vyúčtování plateb za energie. Hlídka v uvedeném domě a následně i v celé lokalitě tohoto muže nezastihla.

Přibližně o třicet minut později informovala městské strážníky žena o pohybu podomního prodejce ve Smetanově ulici, kde nabízel občanům zajištění dodávek energií. Hlídka tohoto muže vyhledala, jeho počínání zadokumentovala a následně věc postoupí k řešení přestupkové komisi Městského úřadu v Chrudimi.

Ve 20.08 hodin oznámil na linku 156 občan, že cestou okolo prodejny ve Škroupově ulici zaregistroval v zámku jejích dveří pravděpodobně zapomenuté klíče. Strážníci po příjezdu tento obchod uzamkli a vyhledali jeho majitele, jenž následně v přítomnosti hlídky prověřil interiér prodejny, kdy žádnou škodu na majetku nezaregistroval. Poté strážníci odjeli.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz