Chrastava opět získala osvědčení o úspoře emisí

(Aktualizováno před )

Město děkuje všem, kteří třídí odpad. Díky jim město opět získalo osvědčení o úspoře emisí a nejen to. V rámci spolupráce se společností EKO-KOM za vytříděný odpad (plasty, papír, sklo, nápojové kartony) získali v roce 2017 celkem 364 054,50 Kč. Tato částka byla zpětně využita v odpadovém hospodářství na snížení záporného rozdílu mezi příjmy a výdaji na odstraňování
odpadu. Oproti roku 2016 je obnos vyšší o více jak 22 000 Kč.

V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 310 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 678 334 tun CO2 ekvivalentu.

Proto i nadále: Třiďme odpad, má to smysl!

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz