Chrámový poklad opět získá lesk a krásu

Kolínská radnice vysoutěžila dodavatele na restaurování chrámového pokladu, který spadá do vlastnictví římskokatolické církve. Nadlimitní veřejnou zakázku získal restaurátor Norbert Riegel za cenu 609 500 Kč. Nově zrestaurované předměty budou poté vystaveny v prvním nadzemním podlaží zvonice chrámu svatého Bartoloměje. „Jedná se o dvacet exponátů, zejména kalichy – kalich z Lošan, kalich z Ovčár, kalich Martina Františka Pezzoridese, dále relikviáře, monstrance apod.,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Restaurátorské práce zahrnují například rozebrání, čištění, stříbření či zlacení uvedených liturgických předmětů. Norbert Riegel mj. restauroval chrámový poklad pro Metropolitní kapitulu sv. Víta v Praze či předměty pro Národní muzeum v Praze.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz