Search
Close this search box.

Charita v Ostrově dlouhodobě poskytuje sociální služby

Oblastní charita Ostrov je významným, stálým poskytovatelem sociálních služeb v Ostrově. Význam služeb pro občany, kteří jsou z důvodu vysokého věku, zdravotního stavu či jiného omezení odkázáni na pomoc druhých lidí, si velmi dobře uvědomuje vedení města. Konečně, to, jak je ve městě postaráno o potřebné občany, je samotnými občany také hodnoceno. V případě ostrovské radnice je dlouholetou tradicí stálá, zejména finanční podpora oblastní charity. Peníze z městského rozpočtu jsou určeny k uspokojování potřeb této organizace i jejích stále se rozvíjejících aktivit. Jde například o investice do objektu v ulici U Nemocnice 1202 – Domov pokojného stáří (v roce 2014 – I. etapa podpořená z městského rozpočtu částkou ve výši 9 974 452 Kč, v roce 2017 – II. etapa podpořena částkou ve výši 21 313 184 Kč). Na opravy a údržbu šlo z městské pokladny v roce 2015 87 863 Kč, v roce následujícím se vydalo 97 973 Kč a v roce 2017 suma dosáhla 116 634 Kč. Další nezanedbatelnou položkou jsou dotace na činnost oblastní charity. V r. 2015 šlo o částku 350 000 Kč, v r. 2016 o 450 000 Kč a v r. 2017 dokonce o 950 000 Kč. Další podporovanou aktivitou charity je provoz meziskladu Potravinové banky v Ostrově ve výši 50 000 Kč v r. 2016 i 2017.
Od roku 2010 měl Domov pokojného stáří v Ostrově pouze 7 lůžek pro 24hodinou péči o klienta, v roce 2013 se počet zvýšil na 21 a v minulém roce se toto číslo podařilo zvýšit na 37 lůžek.

Z výše uvedených čísel je více než patrné, že si představitelé města váží práce Oblastní charity Ostrov a považují vynakládání významných finančních prostředků za smysluplný nástroj vytvářející záruku kvality života ve městě. Podpora města v oblasti sociálních sužeb se ale netýká pouze oblastní charity. Poskytovatelem těchto služeb ve městě totiž není jen Oblastní charita Ostrov, ale také např. Domov pro seniory Květinka, který je městem podporován roční částkou ve výši cca 150 000 Kč.

Podle starosty Josefa Železného i v této oblasti může za pomoci města vznikat v budoucnu zdravé konkurenční prostředí, které by mělo přinést zvýšení komfortu pro klienty.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient