Čest práci, soudruzi!

(Aktualizováno před )

Ne, lidičkové moji, nezbláznil jsem se. A skoro se mi chce dodat, že jsem se nezbláznil ke svojí smůle. Protože kdybych zblbnul, bylo by mi to níže uvedené jedno a měl bych svatý klid. Který ovšem, jsa aspoň na české poměry normální, právě nyní nemám.
Pouze se oním titulkem tak jaksi „sichruji“. To pro případ, že by to v této postkomunistické zemi soudruzi zase jednou dotáhli dál, až tam, odkud jsme je v devětaosmdesátém roce vycinkali. Protože se mi stále více zdá, že Krylovými slovy opět „zástupy lidí jdou pozpátku vpřed“ a je jen otázkou času, kdy tu opět vyhraje „lid“.
Protože nejen že současní mocní doufají v to, že budou vládnout právě díky komunistické podpoře, ale nyní to po dlouhých debatách opět posunuli ještě o něco dále „doleva“.
Poslanci všech českých politických stran nám k dnešnímu dni dali dárek, přímo danajský dar, v podobě návrhu, „který má usnadnit a urychlit přípravu výstavby dopravní, energetické i komunikační infrastruktury“. Což zní daleko libozvučněji než slovo „znárodnění“, což je vlastně svým způsobem totéž.
Naši (zne)vážení poslanci se rozhodli (https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/doprava/stat-zacne-stavet-dalnice-i-na-pozemcich-ktere-mu-nepatri/r~c40b29367b6b11e8a105ac1f6b220ee8/), že urychlí výstavbu dálnic a dalších důležitých dopravních staveb prý až o pět let, a tak dnes schválili novelu, která státu umožní začít stavět i na pozemcích, které mu nepatří.
Pokud zkrátka nechce vlastník zajímavého pozemku tento státu prodat, už se nemá nezbytně čekat na to, zda jeho vyvlastnění schválí patřičná soudní instance. Stát mu má nabídnout přiměřené peníze nebo náhradní pozemek, ovšem pokud to pro vlastníka nebude akceptovatelné, má být u vybraných dopravních staveb možné začít stavět i ještě dříve, než majitel takové půdy vyčerpá všechny své obranné možnosti, než rozhodne soud.
Odůvodňuje se to tím, že se to má dotknout pouze pozemků, u nichž se nedaří dohledat vlastníky, s těmito probíhá exekuce nebo soudní spor nebo jsou inkriminované pozemky součástí dědického řízení, respektive že má tato novinka postihnout zlé spekulanty a odpůrce staveb, kteří úmyslně blokují dokončení dálnice nebo železnice, a nikoho více.
Stát má prostě člověku „ve výjimečných případech“, kdy je již investor připraven stavět a na pozemku je již nutné zahájit stavební práce, začít stavět i na jeho soukromém pozemku. Třeba oplocení ruzyňského letiště nebo chystanou trasu pražského metra D, infrastrukturu pro vysokorychlostní internet. Nebo vlastně cokoliv jiného, protože „příloha by se pak pravidelně aktualizovala“. Tedy mohlo by se do ní přidat kdeco.
Vlastník by se pak mohl proti zvůli státu (jak mu to naši politici blahosklonně dovolí) bránit u soudu, který musí rozhodnout do šedesáti dnů, a pokud by se ho ani soud nezastal, prostě takovému člověku stát do dvou měsíců povinně vnutí zálohu jako náhradu za vyvlastnění podle znaleckého posudku (z mnoha kauz víte, co to znalecký posudek leckdy znamená); „aby takový člověk měl aspoň původně nechtěné prostředky, jež utratí za onen soudní proces“.
Nyní tato novela zamíří do Senátu, a pokud ji tento v červenci schválí a následně ji podepíše prezident, začne tato platit snad už v září.
To se to potom bude stavět „pro blaho všech“! Dálnice, silnice první třídy, železniční tratě, infrastruktura pro vodní či leteckou dopravu. A možná i něco jiného, dodatečně na seznam připsaného. „Rozkulačí“ vzdorovité kapitalisty stejně jako třeba i obyčejné chudáky, kteří prostě lpí dejme tomu na majetku děděném z generace na generaci.
Protože nikdo nesmí bránit „blahu všech“.
Prostě jak říkám – vše podle mne nasvědčuje tomu, že je jen otázkou času, než zase spočineme v hrsti soudruhů. A je vcelku lhostejno, jak své strany budou nazývat.
Kupředu, levá…

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz