Search
Close this search box.

Český Krumlov realizoval projekty za více jak 600 milionů korun

S koncem volebního období 2015-2018 přichází čas na rekapitulaci investičních akcí, které se podařilo realizovat. Město Český Krumlov investovalo do několika desítek investičních akcí a velkých oprav částku ve výši 654,61 mil. Kč, ze které 250 mil. Kč činily dotace.

Největší objem finančních prostředků šel do infrastrukturních projektů, celkem 352,1 mil. Kč, z toho do obnovy vodohospodářského majetku 57,5 mil. Kč, do dopravní infrastruktury 115,1 mil. Kč, do komunikací 69,7 mil. Kč, opěrných zdí a sanace skal 11 mil. Kč, veřejného osvětlení 17,9 mil. Kč. Byla zahájena výměna oken a oprava fasády na budově městského úřadu v Kaplické ulici za 34,3 mil. Kč, která bude spolufinancována s dotací. Celkem v oblasti občanské vybavenosti a bytové výstavby bylo proinvestováno 76,1 mil Kč.

Finančně nejnáročnější akcí byla revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově, která byla dokončena v roce 2016 a finančně byla podpořena dotací ve výši 318 mil. Kč.
Díky dotacím z evropských fondů byly realizovány i další velké investice jako například digitální povodňový plán a varovný systém, revitalizace Jelení zahrady, snížení energetické náročnosti na základních školách Za Nádražím a na Plešivci. Vůbec investiční výdaje do objektů základních a mateřských škol byly jedny z největších a činily 100 mil. Kč.

Celkový objem dotací poskytnutých v letech 2015-2018 činí 239,22 mil. Kč.

Investovalo se i do odpadového hospodářství, kdy se podařilo zajistit rozšíření skládky za 7,7 mil. Kč, rozšířit systém sběru tříděného odpadu za 2,5 mil. Kč a vybudovat první podzemní kontejnery za 5,2 mil. Kč. Na revitalizaci městské zeleně a do odpočinkových ploch město uvolnilo prostředky ve výši 7,6 mil. Kč.¨

Finance ve výši necelých 9 mil. Kč byly určeny na realizaci a provoz rekreační zóny Horní Brána. Na rozvoj sportovní infrastruktury bylo schváleno celkem 23,5 mil. Kč.
V neposlední řadě by měl letos Českokrumlovský rozvojový fond dokončit vítanou přestavbu autobusového nádraží s nákladem 82 mil. Kč, kdy významnou část nákladů ve výši 42 mil. Kč pokryje dotace z evropských fondů.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient