Search
Close this search box.

Českobudějovičtí studenti pomáhají vyčistit rybníky

Na základě občanských aktivit obyvatel z Nového Vráta se město zabývá ekologickou zátěží rybníčků Pekařský a Dolní. Oproti předpokladům nebyla prokázána zátěž olovem ze sousedícího areálu Kovošrotu. Jako problém se však jeví splachy ropných produktů a dalších organických látek z Rudolfovské silnice. Rybníčky totiž nemají žádný trvalý přítok vody a jsou napájeny pouze dešťovou vodou a valná část této vody pochází právě z povrchu zmíněné silnice. Situace je komplikována i tím, že rybníčky nelze vypustit a vyčistit klasickým postupem. Pro zlepšení této situace se město v součinnosti s místními občany a studenty Gymnázia Jírovcova rozhodlo pro originální řešení.

„Veškeré splachy se nejdříve dostávají do Pekařského a následně přepadem do spodního Dolního rybníčku. Pekařský má malou plochu a je velmi mělký. Jako asi jediné vhodné řešení situace se jeví použít tuto vodní plochu jako tzv. kořenovou čističku, a tím získat maximální možnou kvalitu vody v rybníčku Dolním. V praxi to znamená, že menší rybníček se nechá zarůst vhodnou vodní a bahenní vegetací. Bude využito faktu, že proud vody mezi rybníky je téměř nulový a zesiluje pouze v deštivých obdobích. Kořeny zmíněných rostlin a na ně vázané bakterie dokážou rozložit značnou část znečišťujících látek tak, že do většího Dolního rybníčka se bude dostávat prakticky nezávadná voda. Horní rybníček je v současnosti už částečně zarostlý rákosem, je však potřeba spektrum vodních rostlin rozšířit, aby čisticí efekt byl maximální,“ popisuje radní Michal Kohn s tím, že se akce začne realizovat už v pátek 14. září ve spolupráci se studenty, kteří přivezou v průběhu dne sadbu vodních a bahenních rostlin z podobných rybníčků v katastru obce Velechvín a dovysadí zejména sazenice orobince, sítin, ostřice, rdestu, žabníku případně i dalších.

V následujícím období pak bude porost rozšiřován, aby co nejdříve pokryl celou vodní plochu. Současně budou studenti provádět dlouhodobý monitoring výskytu některých druhů živočichů a rostlin. Bude tak zdokumentováno, jakým způsobem se změní druhová skladba a jestli se zde objeví i některé vzácné a chráněné druhy.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient