Česká Lípa rozšiřuje stanoviště pro odložení tříděných odpadů

V průběhu tohoto a příštího týdne bude v České Lípě na základě požadavku občanů a v souladu se schváleným Plánem odpadového hospodářství rozšířen počet stanovišť na umístění kontejnerů na tříděný odpad.
Nová stanoviště kontejnerů budou umístěna v lokalitě Dolní Libchava na křižovatce ulic U Šporky – Vrbová a v ul. Arbesova u křižovatky s ul. Pátova a současně bude rozšířena kapacita stanoviště v Dolní Libchavě na otočce autobusů MHD. Dále budou přistaveny menší nádoby na tento druh odpadů do nového Komunitního domu seniorů v ul. Děčínská, aby i oni mohli třídit obalový materiál přímo v objektu, kde mají aktuálně své bydliště.

Tímto krokem město naplňuje úkoly, ke kterým se zavázalo ve svém Plánu odpadového hospodářství a současně umožňuje obyvatelům dalších lokalit odkládat do nádob papírové, plastové a skleněné obaly a tím snížit množství komunálního odpadu, který neskončí na skládce, ale bude použit jako druhotná surovina pro produkci nových výrobků.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient