Cenzura na třebíčské radnici – ale někteří jsou si rovnější

V souvislostí s diskusí o připravovaném „průchvatu“ Borovinou, ale nepochybně i s blížícími se komunálními volbami, rada města přitvrdila. Na svém zasedání v lednu 2018 přijala usnesení, kterým se snaží omezovat a potlačovat názory opozice a třebíčských občanů, které se jí nelíbí – jinými slovy, oficiálně zavedla cenzuru.

Potlačování jiných než radničních názorů není u stávající vládnoucí koalice nic nového. Prozatím to tedy dělala neoficiálně, odmítala a stále odmítá zveřejňovat polemické články na městském webu. V tištěném Třebíčském zpravodaji díky tiskovému zákonu občas některý článek uveřejní, ale většinou ho ještě neoprávněně doplní komentářem některého z radních nebo úředníků města.

Tiskový zákon upravuje pouze právo zastupitelů na zveřejňování jejich názorů v tištěném periodiku. Zveřejňování názorů zastupitelů, resp. i názorů občanů města v dalších městských komunikačních kanálech, není žádným zákonem upraveno. V tom případě platí samozřejmě vyšší norma, v tomto případě Listina základních práv a svobod. Rada města nemá v žádném případě právo názory jiných omezovat a zakazovat jejich šíření.

Veškeré komunikační kanály města jsou hrazeny z veřejných peněz. Není tedy možné, a je v rozporu se základními demokratickými principy, aby v nich vedle většinového názoru nebyly uváděny i názory oponentní, nejenom názory opozičních zastupitelů, ale i názory občanů města.

Nejsou stanovená jasná pravidla, jakým způsobem mají být jednotlivé komunikační kanály provozovány. Redakční rada Třebíčského zpravodaje o ničem podstatném na svém jednání nerozhoduje, většinu v ní tvoří členové rady města, o kterých se v časopise informuje nejčastěji. Pro některé členy rady města a radniční úředníky neplatí oficiální uzávěrka pro dodání příspěvků, některé příspěvky svévolně komentují.

Demokracie je založena na principu rozhodnutí většiny. Není však přípustné, aby na úrovni sdělování a šíření informací docházelo k potlačování menšinových názorů nebo názorů, které nekorespondují s vládnoucími představiteli. V problematice chodu města není možné rozlišovat, která témata jsou ryze politická nebo týkající se života ve městě. Každé rozhodnutí radních či zastupitelů bude reprezentovat pouze určitou část obyvatel. To však neznamená, že jiné názory mají být potlačovány.

Vrcholem cynismu a arogance vedení města je rozhovor se starostou města Janatou nazvaný „Demokracie, kterou jsme od sametové revoluce skládali, se plíživě hroutí, povzdechl si starosta Třebíče“, který radnice převzala na městský web z „Parlamentních listů“, webu, který ministerstvo vnitra sleduje jako jeden z desítek českých dezinformačních webů. Tento článek radnice sdílela i na městském Facebooku. Je naprosto absurdní, že starosta si v článku stěžuje na hroutící se demokracii, a sám k tomu hroucení významným způsobem v čele města Třebíče přispívá.

Jaromír Barák

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient