Search
Close this search box.

Cena vody v Náchodě v roce 2019 stoupne

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 22. listopadu 2018 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2019 a vyhlašuje od 1. 1. 2019 nové ceny vodného a stočného:

Vodné 40,42 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 40,48 Kč/m3
Stočné bez napojení na ČOV 14,31 Kč/m3
Vodné a stočné 80,90 Kč/m3

Na základě rozhodnutí OPŽP č.j.: MZP/2017/330/973 byla provedena konsolidace FA a pro provozované kanalizace v obcích Nové Město nad Metují – Vrchoviny, Studnice, Hejtmánkovice a Jetřichov bude uplatňována cena za stočné ve výši ceny solidární.

Oproti roku 2018 dochází k nárůstu ceny vody pitné a vody odpadní o 4,69 Kč za m3, tj. o 6,2% včetně DPH. Důvodem zvýšení ceny je nárůst vstupních nákladů, zejména nákladů na energie, mzdy a likvidaci odpadů z čistíren odpadních vod. Na růst ceny má vliv i předpokládaná výše inflace, která je na rok 2019 očekávaná ve výši 2,5%.

Cena stočného se řídí finanční analýzou, jejíž podmínky vycházejí z pravidel stanovených SFŽP při přijetí dotačních prostředků, které společnost získala na rekonstrukci ČOV Náchod, vybudování kanalizace ve Zbečníku a v Teplicích nad Metují. Naše společnost se zavázala naplňovat plán obnovy stanovený podmínkami SFŽP a cena stočného pro rok 2019 je plně v souladu s těmito podmínkami.

I v roce 2019 společnost bude pokračovat v naplňování plánu obnovy a do oprav infrastruktumího majetku vloží téměř 54 mil. Kč. Z toho připadá cca 33 mil. Kč na opravy vodovodů a cca 21 mil. Kč na opravy kanalizací a čistíren odpadních vod. V plánu investic na rok 2019 počítáme s částkou cca 64 mil. Dále bude provedena rekonstrukce vodovodu ve Velkém Poříčí v Olšině a rekonstrukce vodovodu v Benešově u Broumova. V roce 2019 se uskuteční rekonstrukce kanalizace v ulici Havlíčkova v Novém Městě nad Metují a bude dobudována splašková kanalizace v Benešově u Broumova. Společnost se dlouhodobě zabývá přípravou rekonstrukce přivaděče Vodárenské soustavy Východní Čechy a v roce 2019 bude opět investovat do této páteřní infrastruktury. Z důvodu schválených legislativních změn v oblasti odpadů, které od roku 2020 zpřísňují pravidla pro likvidaci kalů, připravuje společnost doplnění technologického zařízení na čistírně odpadních vod v Náchodě tak, aby likvidace kalů byla v souladu s platnou legislativou.

Dlouhodobě cena vodného a stočného v našem regionu patří mezi nižší v porovnání s cenami společnosti, které naplňují plán obnovy v souladu s doporučením MZE a vkládají každoročně do obnovy částku ve výši 2% hodnoty svého majetku. I v roce 2019 chceme pro naše odběratele zajistit kvalitní dodávky pitné vody a odvod vod odpadních, bez poruch a odstávek.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient