Cena vody bude v Krnově od ledna vyšší

Od ledna příštího roku stoupne cena vody. Vodné se zvýší o dvě koruny a o korunu vyšší bude i cena stočného. Celková cena včetně patnáctiprocentní daně z přidané hodnoty tak bude činit 51,87 korun za metr krychlový. Dnes za stejné množství platíme 48,42 korun.

Jak uvedl jednatel Krnovských vodovodů a kanalizací Libor Staněk, k navýšení ceny vodného společnost přistoupila zejména z důvodu rostoucích cen energií a také kvůli deficitu obnovy vodovodní sítě ve městě. „V minulých letech bylo těžiště prací zaměřeno zejména na obnovu kanalizačních sítí a modernizaci čistírny odpadních vod a byť se realizovaly i velké investiční akce, jako rekonstrukce výtlačného řadu k vodojemu na Bezručově vrchu nebo nový vodovod v ulici Gorkého, pořád není objem financí na obnovu dostatečný,“ řekl Libor Staněk.

Společnost v současnosti ve spolupráci s městem plánuje další investiční akce, mimo jiných výměnu výtlačného řadu k vodojemu Krásné Loučky, nové vodovody v ulicích Mikulášské, Albrechtické nebo Opavské a také přeložku přemostění vodovodu přes řeku Opavu v Kostelci.

„Na zvýšení ceny stočného má vliv závazek dodržovat cenový vývoj, ke kterému se zavázalo město Krnov, jako příjemce dotace na modernizaci čistírny odpadních vod,“ vysvětlil jednatel s tím, že tato povinnost bude končit v roce 2021.

I přes navýšení zůstává cena vodného a stočného pro obyvatele Krnova příznivá, průměrná cena vody v České republice totiž je kolem 70 korun. „A pokud nabude platnost novela zákona o DPH, která mimo jiné sníží daň z přidané hodnoty u pitné vody z 15 na 10 procent, bude celková cena činit 49,61 korun za metr krychlový. Ve srovnání s letošní rokem, kdy platíme 48,42 korun za metr krychlový, bude rozdíl činit pouze korunu a dvacet haléřů,“ uzavřel Libor Staněk.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient