Search
Close this search box.

Celé Turnovsko i Liberecký kraj chce nadále okres Turnov

Starostové ORP Turnov se setkali na společném jednání dne 11. června 2018 ohledně územního členění státu. Rada kraje se 19. června podpořila vznik samostatného okresu Turnov.

Ministerstvo vnitra připravuje paragrafované znění nového zákona o územním členění státu. Pozitivem tohoto návrhu je především skutečnost, že bude nově respektovat existenci vyšších územně správních celků – krajů. Základním prvkem má být správní obvod obcí s obecním úřadem s rozšířenou působností a musí se vždy respektovat skladebnost ve smyslu: obec – ORP – okres – kraj.
V pondělí 11. června 2018 se na turnovské radnici konalo společné jednání starostů ORP Turnov s vedením města Turnova a poslanci za Liberecký kraj. Schůzka starostů měla za cíl vyjasnit postoje jednotlivých obcí v návaznosti na dopis Ministerstva vnitra ČR ze dne 16. května 2018. V dopise pan ministr reaguje na předešlá setkání starostů ORP Turnova s návrhem řešení připojit celé ORP Turnov k okresu Liberec nebo rozdělení obcí k jednotlivým okresům dle vlastních preferencí. Všichni přítomní starostové uvedli, že na svých obcích v rámci ORP Turnov přijali usnesení, že si přejí zachování ORP Turnova a vznik okresu Turnov. Starosta města Turnova Tomáš Hocke bude i nadále pokračovat v jednáních pro vznik turnovského okresu.

Na jednání rady kraje byla v úterý 19. června problematika ohledně připojení správního obvodu ORP Turnov k okresu Liberec také probírána. Rada kraje podpořila výstupy z jednání starostů Turnovska na vznik samostatného okresu Turnov. Zároveň vyjádřila názor, že by se Ministerstvo vnitra ČR mělo nejlépe vrátit k povodní myšlence reformy veřejné správy z roku 2000, na jeho základě byly k 1. lednu 2003 zrušeny okresní úřady. Již tehdy padl základní důvod existence okresů.

„K úmyslu vlády jsme dávali negativní stanovisko již před rokem. Záměr přiřadit ORP Turnov k okresu Liberec vnímám jako nejhorší možné řešení. To, že by vznikl mimořádně velký okres Liberec a mimořádně malý okres Semily, by bylo z pohledu zajištění veřejné správy nešťastné. Rada kraje proto podpořila vznik samostatného okresu Turnov,“ uvedl hejtman Martin Půta. Problém, který se dotýká Libereckého kraje, je Turnovsko. Správní obvod ORP Turnov nyní spadá do 3 okresů (Semily – 21 obcí, Liberec – 13 obcí, Jablonec nad Nisou – 3 obce), což neodpovídá požadovanému principu skladebnosti, kdy ORP musí být nyní součástí jen jednoho okresu.

Rada Libereckého kraje by upřednostnila územní členění státu bez jeho okresní složky ve smyslu: obec – ORP – kraj. Materiál bude ještě projednáván na červnovém zasedání krajského zastupitelstva a přijaté usnesení bude zasláno ministerstvu vnitra, které je gestorem připravované zákona o územním členění státu.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient