Bruntálské lesy dál devastuje kůrovec

Rada města ve středu 21. listopadu vzala na vědomí zprávu o hospodaření v bruntálských městských lesích v roce 2018.

Hlavním problémem hospodaření v městských lesích byly i letos mimořádné neplánované těžby stromů napadených různými druhy kůrovců, což mělo negativní vliv na stabilitu a zdravotní stav lesních porostů.

V městských lesích je v posledních letech prováděna převážně těžba vývratů, zlomů, souší a kůrovcových stromů. Zatímco v letech 2012 až 2015 bylo vytěženo celkem 15 670 m3 dříví, v roce 2016 činila těžba již 21 696 m3. Mimořádná těžba v důsledku kůrovcové kalamity pokračovala i v roce 2017, kdy se jednalo o vytěžených 19 862 m3 dřeva.

V letošním roce se předpokládá těžba převážně kůrovcových stromů v objemu 18 500 m3, tedy téměř sedminásobek normálního ročního podílu z původně plánovaných těžeb.

Souběžně probíhá v mimořádném rozsahu a v zákonných lhůtách obnova lesních porostů po kalamitních těžbách. Vysazovány jsou sazenice buku, modřínu, javoru či olše, v souladu s podmínkami konkrétních lokalit.

Město prostřednictvím TS Bruntál s.r.o. hospodaří s celkem 346 hektary lesa.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient