Bruntál přispívá na veřejnou autobusovou dopravu

(Aktualizováno před )

Město Bruntál dlouhodobě přispívá k provázanosti dopravy na celostátní, krajské i místní úrovni. Zajišťuje provozování veřejné linkové dopravy nejen městských, ale i příměstských spojů, a to zejména jejich financováním, a jejich přizpůsobením tak, aby sloužily k co největší spokojenosti cestující veřejnosti.

V roce 2014 se Město Bruntál zapojilo do Jednotného koordinačního systému Moravskoslezského kraje, který sjednotil tarif jízdného s tarifem platným na území celého Moravskoslezského kraje. Tento systém i našim cestujícím nabídl řadu výhod, včetně bezplatného jízdného pro vybrané skupiny, časových slev a čipových karet.

Provozování veřejné linkové dopravy je závazkem veřejné služby, který přispívá k udržitelnému rozvoji oblasti a který vybraný dopravce přijal ve veřejném zájmu, přestože je ekonomicky nevýhodný. Objednatel, v tomto případě Město Bruntál, se zavázalo hradit prokazatelnou ztrátu, která provozováním veřejné dopravy vzniká, a to na základě prokazatelných nákladů v kalkulaci, ve které se promítají veškeré náklady, jako např. pohonné hmoty, mzdy, režijní náklady, odpisy a příjmy, tj. tržby na jednotlivých spojích.

Město Bruntál se každoročně finančně podílí na financování veřejné dopravy na území města a v jeho okolí. Na pokrytí ztráty z provozování Městské hromadné dopravy na území města Bruntálu v letošním roce vyčlenilo celkovou částku ve výši 2.050.520,- Kč.

Město Bruntál se také finančně spolupodílí s ostatními dotčenými obcemi na financování příměstské dopravy, konkrétně na jejím provozování na víkendové a sváteční spoje. V letošním roce přispělo částkou ve výši 1.093.275,- Kč. Financování spojů v pracovní dny je hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz