Bruntál bude mít od ledna nového provozovatele kanalizací a čistírny odpadních vod

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava s koncem roku 2018 přestává být provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu a čistírny odpadních vod v Bruntále. Nebude tak zajišťovat odvádění odpadních vod z nemovitostí odběratelů a jejich následné čištění.

Infrastruktura je v majetku města Bruntál, SmVaK Ostrava zde dlouhodobě působily jako její provozovatel. Nově je v této pozici nahradí Vodovody a kanalizace Bruntál, a.s.

K 31. prosinci roku 2018 tak končí platnost smluv o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu mezi zákazníky ve městě a vodárenskou společností SmVaK Ostrava. Co to znamená pro odběratele? „V průběhu následujících měsíců – tedy od ledna 2019 odběratelům předložíme vyúčtování stočného podle údajů poskytnutých dodavatelem pitné vody, tedy společností Vodovody a kanalizace Bruntál. Proto bych také chtěla všechny odběratele požádat, aby v souvislosti s tímto vyúčtováním, mají-li navedeny trvalé platby stočného, případně platby záloh v bance ve prospěch našich účtů, aby je ke konci roku 2018 zrušili,“ vysvětluje ekonomická ředitelka SmVaK Ostrava Halina Studničková.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient