Blansko se připravuje na provozování soustavy centrálního zásobování teplem

O postupných krocích přípravy na provozování soustavy centrálního zásobování teplem informoval v rámci tiskové konference místostarosta Ivo Polák.

Po odkupu technologií CZT od společnosti Innogy, a. s., uzavřelo město Blansko se společností Služby Blansko, s. r. o., smlouvu na pronájem soustavy CZT.

V měsíci listopadu následně Služby, s. r. o., podaly na Energetický regulační úřad v Ostravě žádost o vydání licencí na výrobu a rozvod tepelné energie s tím, že došlo k podpisu smlouvy na některé služby související s provozem soustavy CZT mezi společností Služby Blansko, s. r. o., a společností ZT Energy, s. r. o. Tato smlouva je uzavřená pro příští rok.

Zastupitelé města Blanska nyní projednají na svém prosincovém jednání připravený kalkulační vzorec tepla pro rok 2019, který schválila rada města na svém zasedání 27. listopadu.

V součinnosti s odběrateli, připojenými k soustavě CZT, byly připraveny k připomínkování smlouvy na dodávku tepelné energie s následnou schůzkou na městském úřadě, za účasti vedení města, kde byly tyto smlouvy odsouhlaseny. V průběhu prosince budou postupně rozeslány jednotlivým odběratelům.

„Co se týká budoucnosti, tak město ve spolupráci s VUT Brno připravuje část energetické koncepce zaměřenou na výrobu a dodávky tepelné energie. Cílem této koncepce je navrhnout taková opatření, která povedou obecně k efektivnímu provozování soustavy a případnému snižování ceny tepla,“ vysvětluje místostarosta Ivo Polák.

„Současně s tím město Blansko, ve spolupráci se současným provozovatelem, společností ZT Energy, s. r. o., zmodernizovalo přípravu teplé vody v DPS na Písečné, řeší odstranění havarijního stavu kotelny na ul. Ant. Dvořáka a realizuje výměnu kotlů v kotelně na sídlišti Sever, kde stávající kotle LOOS nahrazuje značkou Viessmann,“ upřesnil blanenský místostarosta.

„Dále se připravují investiční záměry na připojení budov v majetku města Blanska k soustavě CZT, u kterých je to technicky možné, se záměrem stabilizace soustavy CZT,“ dodal na závěr Polák.

U vybraných záměrů bude nově zpracována možnost dodávat kromě tepla i chlad.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak