Blanenský lom je soukromým pozemkem, vstup do něj je zakázán

Blanenský lom u železniční trati, který byl dlouhá léta vyhledávaným cílem milovníků přírodního koupání, není ve skutečnosti místem určeným k rekreaci, nýbrž pozemkem v soukromém vlastnictví.

Protože však na tento soukromý majetek nadále vstupují cizí osoby bez povolení, začal jeden ze současných spoluvlastníků podnikat kroky k co nejširšímu obeznámení veřejnosti s touto skutečností.

Veřejnost, která tento soukromý pozemek neoprávněně k rekreaci využívá, totiž zároveň lom i jeho okolí znečišťuje, a tím způsobuje jeho vlastníkům nemalou škodu. Tento text je tak mj. apelem na respektování soukromého vlastnictví a dodržování zákazu vstupu do lokality.

Je třeba zdůraznit, že lom byl během posledních cca 15 let vždy ryze soukromým pozemkem a nikdy nebyl místem jakkoliv určeným k veřejné rekreaci, ať už se jednalo o dobu jeho vlastnictví Českými drahami, nebo později jinými vlastníky.

Nový spolumajitel lomu proto oznámil městu Blansku, že již zahájil jednání k ustavení komunity, která se bude o lom starat a bránit jeho poškozování a další degradaci prostředí tak, aby byl uchován v co nejlepším stavu i pro následující generace. Spolupráce k dosažení tohoto cíle byla podle něj navázána s místní organizací Moravského rybářského svazu, otužilci a také s potápěči. Zároveň požádal město Blansko, aby informaci o současné situaci lomu zveřejnilo na svých webových stránkách.

Podle něj představuje denní návštěva 200–300 koupajících se v letních měsících pro lom příliš velkou zátěž. Lidé polehávají jak v okolí lomu, tak přímo na kolejích v těsném sousedství, konzumují alkoholické nápoje, ničí zeleň, a znečišťují vodu např. opalovacími krémy, ale často i výkaly, či odpadky. Z těchto důvodů se také kvalita vody během posledních pěti let rapidně zhoršila a jsou nezbytné razantní kroky k zabránění další, již možná nenapravitelné degradaci lokality.

„Představte si, kdyby k vám domů na zahradu s bazénem přišlo dvě stě lidí a chovalo se stejně jako v lomu Blansko. Nepředpokládám, že by to z vaší strany, jako vlastníka, bylo chápáno pozitivně a souhlasili byste s tímto stavem,“ uvádí k tomu přímo jeden ze spolumajitelů lomu Dalibor Kučera.

Kolem lomu jsou již dnes instalovány tabulky oznamující zákaz vstupu na soukromý pozemek a sankci za porušování tohoto zákazu ve výši 10.000 Kč. Každý neoprávněný zásah do soukromého majetku hodlá vlastník řešit všemi právními prostředky i ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Blansko.

V budoucnu zde bude podle jeho slov také nainstalován kamerový systém a zbudován plot bránící svévolnému vstupu na soukromé pozemky. Nový spolumajitel tím chce vyvinout maximální možné úsilí k zajištění ochrany lomu, uchování jeho přírodní diverzity a zabránění jeho další biologické a fyzické devastaci.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak