Bílovecká nemocnice, a.s. zvyšuje komfort svým pacientům

Rekonstrukcí prošla část budovy A Bílovecké nemocnice, a.s. zejména lůžková část chirurgického oddělení. Evakuační výtah, který sloužil přes 40 let, byl vyměněn za nový, vyhovující platným legislativním podmínkám nejen s ekonomickým, ale i příjemným provozem.

Nově poskytuje chirurgické oddělení také dva nadstandardní pokoje. Dále byly v rámci první etapy vyměněny rozvody vody na části chirurgického oddělení včetně úprav sociálních zařízení. Na provedení těchto investičních akcí nemocnice vynaložila finanční prostředky v objemu 5,5 mil. Kč.

„Tato modernizace přispěje ke zlepšení prostředí a zajištění vysokého standardu poskytovaných služeb. Sloužit bude nejen našim pacientům, ale také návštěvníkům nemocnice. V příštím roce budeme pokračovat ve druhé etapě oprav rozvodů vody a připravujeme i další investice,“ dodává ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdeněk Horák, MBA.

Ing. Magda Otáhalová
Tisková mluvčí

Scroll to Top
Web spravuje Webklient