Během letních prázdnin doplní tradiční dopravní akce v Královéhradeckém kraji nové policejní projekty

Letošní léto budou královéhradečtí policisté vidět ve zvýšené míře nejenom na silnicích, ale také v chatových oblastech, kempech a v několika případech i na vodních tocích a nádržích. Poslední červnový a první zářijový víkend bude v celé republice probíhat dopravní preventivní kampaň „Nepozornost zabíjí“, jejíž hlavní poslání spočívá v předávání informací řidičům o rizicích spojených s nevěnováním se řízení vozidel. Do této kategorie spadá mimo jiné přestupek držení hovorového zařízení během řízení, což je dle policejních statistik královéhradecké policie jedno z nejčastějších protiprávních jednání spáchaných řidiči motorových vozidel – krajští dopravní policisté jen v letošním roce udělili za tento přestupek pokuty v celkové výši přesahující hranici 100 000 Kč.

Letní prázdniny pak budou již tradičně patřit akci „Řídím – piju nealko pivo“, v rámci které budou policisté společně se zástupci BESIPu a Českého svazu pivovarů a sladoven po silniční kontrole rozdávat jednorázové alkoholtestery a nealkoholické pivo. Cílem této kampaně je upozorňovat řidiče na rizika spojená s jízdou pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky a ukázat jim, že nealkoholické pivo může být alternativou k tomu alkoholickému.

Vcelku netradiční dopravně-bezpečnostní akce, se kterou se také obyvatelé Královéhradeckého kraje mohou v letních měsících setkat, ponese oficiální název „Voda 2018“ a bude se zaměřovat především na kontroly vůdců plavidel a vodáků a také na kontroly požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových a psychotropních látek. Policisté budou v souladu s požadavkem na přiměřenost služebního postupu především předávat informace a upozorňovat vodáky a vůdce plavidel na rizika plavby pod vlivem alkoholu.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient