Automatické můstky a propojení programů zefektivní i vaše podnikání

Informace jsou alfou a omegou současné společnosti. Jinak tomu není ani v podnikání. Jak lze efektivně pracovat s propojením dat ve firemní sféře?

Jak zefektivnit činnost firmy

Běžně je v komerční sféře využívána řada aplikací. Ty poskytují množství údajů, jež se v nich dále zpracovávají. Týká se to například skladových a obchodních systémů, dat z přijatých poptávek, která je zapotřebí přesunout do systému, případně i e-shopových řešení nebo platebních bran.

Problematické je především to, že tyto informace se překrývají a opakují. Uživatel pak musí tytéž vstupy zadávat vícenásobně. To představuje časovou zátěž, zvýšené výdaje a v konečném důsledku je takový postup značně neefektivní.

Prostřednictvím integrační platformy je možné chod organizace učinit výrazně flexibilnějším, neboť se potřebné údaje seskupí na jediné místo. V této podobě je možné data následně standardně zpracovávat. 

Český projekt Croseta je inovativní middleware aplikací, která nabízí právě propojení mezi aplikacemi a programy. Nahrazuje tak klasické vkládání dat pomocí klávesových zkratek CTRL+C/CTRL+V a účinně nutné firemní procesy automatizuje.

Co je middleware software a jak pracuje API rozhraní

Aplikace typu middleware prakticky používají skrytou transakční vrstvu a umožňují komunikaci a správu dat pro distribuované aplikace. Vytvářejí tak jakési přemostění mezi jednotlivými prvky. Middleware software je možné využít k účinnému vytváření větších distribuovaných systémů.

Tyto automatické můstky využívají integrace API rozhraní. Pod pojmem API pak rozumíme soubor funkcí, protokolů procedur a knihoven.

Rozhraní tak slouží k vývoji mobilních i webových aplikací, které následně umožňují komunikaci a výměnu dat mezi dvěma rozdílnými platformami. A to za využití řešení, které lze připravit poměrně rychle, řádově už během několika týdnů. Navíc se jedná o nízkonákladovou alternativu, která nevyžaduje náročný vývoj.

Integrace API rozhraní představuje bezpečnou a spolehlivou formu sdílení dat. Namísto rutinních úkonů je tak možné věnovat se ve firmě jiným důležitým činnostem, které jsou nutné k všestrannému rozvoji podnikání. Zároveň se zcela eliminuje vznik chyb způsobených lidským faktorem.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

SPORT PORADNA: Jak na výběr těch nejvhodnějších kopaček

Milujete fotbal a poohlížíte se po té správné obuvi na kopanou? Poradíme vám s výběrem fotbalových kopaček. Můžeme začít tím, že se zamyslíme nad tím, jaký typ hřiště budete nejčastěji hrát, jaký je váš herní styl a jaký rozpočet máte na kopačky vyčleněný. To vám pomůže zúžit možnosti a snáze se rozhodnout.

Policie oznámí, kdo může za výbuch a smrt v dole OKD před vánoci 2018

Dne 20. prosince 2018 došlo na dole ČSM Sever ve Stonavě, okres Karviná, k výbuchu metanu. Při výbuchu zahynulo 13 horníků (1 Čech a 12 Poláků) a dalších 7 bylo zraněno. Tři horníci byli hospitalizováni v Ostravě a Karviné, přičemž jeden z nich byl ve vážném stavu. V lednu 2019 vznikl společný vyšetřovací tým složený z justičních a policejních orgánů Polské a České republiky. Nyní mezinárodní tým oznámí výsledky vyšetřování.