Automatické můstky a propojení programů zefektivní i vaše podnikání

Informace jsou alfou a omegou současné společnosti. Jinak tomu není ani v podnikání. Jak lze efektivně pracovat s propojením dat ve firemní sféře?

Jak zefektivnit činnost firmy

Běžně je v komerční sféře využívána řada aplikací. Ty poskytují množství údajů, jež se v nich dále zpracovávají. Týká se to například skladových a obchodních systémů, dat z přijatých poptávek, která je zapotřebí přesunout do systému, případně i e-shopových řešení nebo platebních bran.

Problematické je především to, že tyto informace se překrývají a opakují. Uživatel pak musí tytéž vstupy zadávat vícenásobně. To představuje časovou zátěž, zvýšené výdaje a v konečném důsledku je takový postup značně neefektivní.

Prostřednictvím integrační platformy je možné chod organizace učinit výrazně flexibilnějším, neboť se potřebné údaje seskupí na jediné místo. V této podobě je možné data následně standardně zpracovávat. 

Český projekt Croseta je inovativní middleware aplikací, která nabízí právě propojení mezi aplikacemi a programy. Nahrazuje tak klasické vkládání dat pomocí klávesových zkratek CTRL+C/CTRL+V a účinně nutné firemní procesy automatizuje.

Co je middleware software a jak pracuje API rozhraní

Aplikace typu middleware prakticky používají skrytou transakční vrstvu a umožňují komunikaci a správu dat pro distribuované aplikace. Vytvářejí tak jakési přemostění mezi jednotlivými prvky. Middleware software je možné využít k účinnému vytváření větších distribuovaných systémů.

Tyto automatické můstky využívají integrace API rozhraní. Pod pojmem API pak rozumíme soubor funkcí, protokolů procedur a knihoven.

Rozhraní tak slouží k vývoji mobilních i webových aplikací, které následně umožňují komunikaci a výměnu dat mezi dvěma rozdílnými platformami. A to za využití řešení, které lze připravit poměrně rychle, řádově už během několika týdnů. Navíc se jedná o nízkonákladovou alternativu, která nevyžaduje náročný vývoj.

Integrace API rozhraní představuje bezpečnou a spolehlivou formu sdílení dat. Namísto rutinních úkonů je tak možné věnovat se ve firmě jiným důležitým činnostem, které jsou nutné k všestrannému rozvoji podnikání. Zároveň se zcela eliminuje vznik chyb způsobených lidským faktorem.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient