Search
Close this search box.

Severočeši: Do rady stejně jako pro řidičák

Nemáme žádného poslace, nemáme zastoupení ve vládě a nemůžeme tak slibovat žádná poslanecká či vládní řešení. Toto necháme kolegům z ostatních kandidátek. My se naopak chceme zabývat drobnými projekty a naší snahou je, co nejvíce otevřít politiku veřejnosti. Aby voliči neměli pocit, že jsou politikům užiteční jen před volbami. Tady je jedna z možností, jak se k politikům dostat blíž. Diskutujte, komentujte, doplňujte. Do Rady stejně jako pro řidičák Funkce radních města je nyní mírně řečeno opomíjená. Radní se potkají jednou za dva týdny aby diskutovali o navržených bodech, které připravují jednotlivé odbory, případně doporučují komise k odsouhlasení nebo

Celý článek »

Jiří Hlavenka: Jak vzdělávat děti v IT?

Měl jsem v uplynulých dnech na toto téma pár zajímavých diskusí. Nejsem pedagogický odborník a proto uvítám názory těch opravdu povolaných. Má představa o rozumném vzdělávání dětí v informačních technologiích je zhruba takováto. Třída oplývá pestrostí zařízení: dobře vybavené počítače (výkon, SW), tablety, především ale chytré periferie, jako je např. Lego Mindstorm, Arduino s rozsáhlou výbavou, tiskárny a 3D tiskárny, tablet se stylusem pro kreslení, digitální kamera, programovatelná malá vozítka nebo třeba „vláčky“, jednoduchý bastlířský koutek. A děti bych tam – klidně skupinu napříč třídami – volně vpustil a nechal je řádit. Ne na klasickou vyučovací hodinu, ale déle,

Celý článek »

Jiří Kadrnka: Kapacita školní družiny aneb fakta v číslech

V HL č.5/2018 jsem uvedl zamyšlení nad nedůstojnými podmínkami 170 žáků navštěvujících školní družinu ZŠ Komenského aneb proč je potřeba zvýšit kapacitu mateřských škol. Že bude reakce paní starostky taková, jaká je, mne nepřekvapuje. Hledání opory pro svá tvrzení z let dávno minulých je sice hezké, ale málo platné pro současnou situaci v trávení mimoškolního času dětí našich spoluobčanů ve školní družině druhé největší základní školy okresu. Největší pochybení paní starostky spatřuji v jejím přístupu k možnosti získat dotaci ve výši 100% na přístavbu MŠ Na Sídlišti, která byla MŠMT ČR vypsána na sklonku roku 2015. A ačkoliv byl

Celý článek »

Vladimír Slavík: Volební matematika a úvahy o příštím zastupitelstvu

Volební matematika a úvahy o příštím zastupitelstvu. Ve svém nedávném článku v HN ve čtvrtek 7. června 2018 o činnosti komise pro „Strategický rozvoj Hrabové“ jsem pochválil iniciativu zastupitele Ing. Jana Dvořáka za to, že se snaží informovat veřejnost o činnosti této komise. V závěru článku jsem poznamenal , že mu dám za tuto i za další iniciativy v letošních komunálních volbách jeden z patnácti mých hlasů. A to přesto, že na některé záležitosti máme rozdílné názory. K tomuto mému článku se prostřednictvím FB Ostrava-Hrabová vyjádřil zastupitel za ČSSD Honza Dvořák, předseda Klubu přátel Hrabové Rostislav Gromnica a také

Celý článek »

Adam Záruba: Bydlení v Hradci Králové

Situace s bydlením v Hradci Králové začíná být velmi tíživá a problematická, hlavně co se týče dostupnosti a cen bytů. V této věci jsme jako zastupitelé obdrželi dopisy od občanů a tématu se věnovala opakovaně také média. Pohled do nabídky realitních kanceláří rovněž příliš mnoho nadšení nevyvolá. Domnívám se, že situace bude vyžadovat, aby se do řešení vložilo aktivně také město – pokud nechceme, aby docházelo k dalšímu odlivu jeho obyvatel. Podle mého názoru není možné spoléhat pouze na bytovou výstavbu realizovanou developerskými firmami, jako to dělá současné vedení města, které má úplně jiné priority. Poslední městské domy byly

Celý článek »

Milan Sommer: Finanční výbor šetří peníze města

Finanční výbor je pro někoho možná trochu tajemný, pro jiného uskupení lidí, kteří sedí na městských penězích. Ale tak to není. Úkolem finančního výboru je prověřovat správnost hospodaření města a jeho organizací. Neuvolněným předsedou tohoto výboru jsem již druhé volební období, tedy osm let a je pomalu na čase předat tu štafetu někomu dalšímu. Poslání výboru ale chápu jako ekonomický nástroj města, jak poukázat na nehospodárnosti a ušetřit městu peníze. Podařilo se nám například doporučit zastupitelstvu města ke schválení snížení úroků z půjček města tím, že byly nabídnuty k převzetí jiným bankám, které pak úroky výrazně snížily a město

Celý článek »

Jan Paparega: Nedělejte kampaň na problému, za který jste spoluzodpovědní! Privatizovali jste, rozprodali jste a teď mne chcete soudit? Nelžete lidem, nejsou hloupí!

V posledních dnech je velmi diskutovanou otázkou, zda mostecký primátor vyhoví žádosti dvou opozičních uskupení a svolá mimořádné zasedání zastupitelstva, které by mělo schválit rozšíření tzv. opatření obecné povahy, kterým by bylo omezeno vyplácení doplatku na bydlení v celém městě Most či všech bytových domech. Stávající stav je takový, že ve věci případného rozšíření opatření obecné povahy, jímž jsou v Mostě vybrány lokality, ve kterých se nově nepřiznává doplatek na bydlení, město Most monitorovalo a získalo data o změnách, která z tohoto omezení vyplynula. Tato zpráva byla projednána radou města dne 7.6.2018 a bude předložena i všem zastupitelům na

Celý článek »

Jan Korytář: Zajistila růžová kola, získala pro město milióny, ale přesto musela odejít

Mgr. Lenka Svobodová pracovala do konce května na pozici vedoucí oddělení rozvojové koncepce na odboru strategického rozvoje a dotací. Zejména její zásluhou začal letos na jaře fungovat v Liberci projekt sdílených „růžových kol“, které využily již stovky Liberečanů, v průměru jde o 350 jízd denně. Lenka Svobodová měla kromě řízení oddělení na starosti mezinárodní projekt DEMO-EC, v rámci kterého má město peníze na mzdu projektového manažera, dále rozvoj cyklodopravy ve městě a supervizi nad několika dalšími projekty. Z mého pohledu šlo o nadprůměrně aktivního a schopného pracovníka, s velkou mírou samostatnosti a potenciálem zajišťovat pro město potřebné dotace, a

Celý článek »

Zdeněk Ježák: Může obecní samospráva ovlivňovat moc soudní? V České Lípě ano

V polovině prosince 2017 jsme na ZM schvalovali přísedící soudu. Tedy schvalovali. Navrhovali je předsedovi okresního soudu, který si pak lidi podle zákona ověří, zda jsou jako přísedící akceptovatelní. Na jednání pak v tomto bodu vystoupili tři občané, kteří jednoho z navrhovaných (přísedící již dvacet let) obvinili z různých činů. Například ze šikany. Starostka obviňování občana, který se v nepřítomnosti logicky nemohl bránit, nezarazila. Naopak jim poděkovala za vystoupení. Hezká paralela se nabízí při srovnání, jak mluvila, když ze šikany podřízených byl obviněn její blízký přítel Pavel Císař z p. o. Sport. Takže poděkovala a my ostatní zastupitelé –

Celý článek »

Pavlína Černá

Poslední články

Tvorba webových stránek: Webklient