Auditorská firma zkoumala hospodaření města Blanska

Přezkoumání hospodaření města proběhlo ve dvou etapách, dílčí přezkoumání proběhlo na podzim loňského roku, letos na jaře pak přišlo na řadu závěrečné přezkoumání hospodaření.

„Při přezkoumání se prověřovaly skutečnosti týkající se ročního hospodaření města, především soulad plnění příjmů a čerpání výdajů se schváleným rozpočtem, náklady a výnosy podnikatelské činnosti, stav pohledávek a závazků a v neposlední řadě také správnost účetnictví města,“ uvedla vedoucí finančního odboru Alena Skoupá.

Předmětem přezkoumání byl rovněž postup při zadávání a realizaci veřejných zakázek či nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví města, a to zejména s ohledem na dodržování příslušných právních předpisů. Bylo také prověřeno zastavování movitých a nemovitých věcí, zřizování věcných břemen i ručení za závazky cizích osob. Kontrolou prošlo i dodržení účelu přijatých a poskytnutých dotací a na tvorbu a použití fondů.

„Úkolem přezkumu je rovněž ověřit finanční operace týkající se cizích zdrojů, například úvěrů a jiných dlouhodobých závazků a návazně prověřit celkovou zadluženost města,“ dodala Skoupá.

Také v letošním roce dopadlo hodnocení velmi dobře. Závěrem zprávy o výsledku přezkoumání je vyjádření, že při přezkoumání hospodaření města Blanska za rok 2017 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Závěrečný účet města za rok 2017, jehož součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření, byl projednán na 19. zasedání zastupitelstva města dne 26. června 2018.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak